Naszą specjalizacją wraz z usługami detektywistycznymi jest wywiad gospodarczy w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju przedsiębiorstwa oraz tworzenie struktur i systemów ochrony informacji poufnych. Wywiad gospodarczy - zbieranie, opracowywanie i dostarczanie użytecznych informacji, niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa: Tworzenie systemu ochrony przedsiębiorstwa przed infiltracją informacji (kontrwywiad), ochrona tajemnic przedsiębiorstwa - handlowej, organizacyjnej, finansowej, technologicznej Nasze raporty mają charakter informacji wyprzedzającej. Zawierają materiał pomocniczy i bezstronny.Może być on niezbędny w negocjacjach i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Stanowi skuteczną ochronę przed ewentualną szkodą. Naszym klientom zapewniamy pełną dyskrecję i gwarantujemy, że odbiorcami naszych opracowań są wyłącznie Zleceniodawcy. Jako uzupełnienie oferujemy: Inne usługi detektywistyczne:
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie utraconego mienia,
  • ustalanie faktycznych okoliczności zdarzeń, motywów,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
  • zbieranie informacji w sprawach wynikających ze stosunków cywilnych między prywatnymi osobami fizycznymi (także sprawy rozwodowe),
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego,
  • ekspertyzy kryminalistyczne,
  • badania antypodsłuchowe pomieszczeń,
  • pomoc w zbieraniu materiałów dowodowych,
  • porady prawne, konsultacje, doradztwo.,