TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA Telewizja przemysłowa to zintegrowany system kamer umożliwiający stałą obserwację różnych obiektów takich jak: mieszkania, biura, hotele, banki oraz obiekty przemysłowe wraz z otaczającymi je terenami. Możliwe jest też jednoczesne rejestrowanie na video zaistniałych w ochranianych obiektach zdarzeń. System obserwacji telewizyjnej pozwala zdalnie nadzorować strzeżony obiekt oraz wydatnie wspomaga pracę agentów ochrony. Ponadto kamery zainstalowane w widocznych miejscach mają duże znaczenie psychologiczne i prewencyjne. Telewizja przemysłowa może współpracować z innymi systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenia.