SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU System kontroli dostępu jest bardzo skutecznym środkiem pozwalającym na ograniczenie dostępu osób niepowołanych do chronionych obiektów. Umożliwia skuteczną weryfikację dostępu do wybranych przez Klienta pomieszczeń lub stref. Osoby uprawnione do wejścia do ochranianych obiektów czy określonych stref są wyposażone w karty identyfikacyjne lub posiadające swój indywidualny kod. Przy współpracy z komputerem można prowadzić pełną rejestrację dostępu na każdym poziomie - od całego obiektu po dostęp do cennych danych i informacji.