OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA Stacjonarna ochrona fizyczna osób i mienia polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Podstawowym obowiązkiem agentów ochrony jest nieustanne czuwanie nad życiem i zdrowiem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom w ochranianych obiektach. Nasza firma zajmuje się ochroną: Zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo obiektów przez nas chronionych, dozór mienia, niedopuszczenie do włamania lub kradzieży powierzonych nam dóbr.
Pracę tę wykonują licencjonowani agenci ochrony posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Agenci ochrony posiadają jednakowe umundurowanie dostosowane do wykonywanego zadania i profilu chronionego obiektu.
Biurowce, fabryki, zakłady przemysłowe, markety to tylko nieliczne przykłady obiektów objętych ochroną fizyczną przez Agencję Ochrony "Adler".
Firma realizuje również usługi w zakresie ochrony osobistej. Odpowiednio przeszkolony personel z praktyką w tej dziedzinie gwarantuje wysoki poziom usług.