MONITORING Monitoring jest jednym z najbardziej skutecznych i najtańszych środków ochrony, który pozwala w bardzo krótkim czasie, przeciwdziałać wszelkim próbom ingerencji w mienie Klienta.
Monitoring sprawuje stałą kontrolę nad obiektem wyposażonym w system alarmowy.
Monitorowanie obejmuje sygnały: Pracujemy całą dobę, utrzymując stałą łączność z naszymi wozami patrolowo-interwencyjnymi, Pogotowiem Ratunkowym, Policją i Strażą Pożarną. W razie potrzeby służby zostają powiadomione bądź wezwane na miejsce zdarzenia. Grupy interwencyjne patrolują ściśle określone strategiczne rejony działania i gotowe są do interwencji. Osoby pracujące w grupach interwencyjnych są umundurowane i dysponują niezawodnymi środkami łączności oraz posiadają sprzęt niezbędny do wykonywania najbardziej złożonych zadań, łącznie z posiadaniem broni. Opłaty za usługi monitorowania pobierane są w formie miesięcznego abonamentu oraz nie zależą od ilości uzasadnionych interwencji patroli.