KONWOJOWANIE Konwojowaniem walorów pieniędzy i wartości materialnych zajmuje się specjalistyczna uzbrojona formacja ochrony Agencji "Adler". W skład specjalistycznej grupy konwojowej wchodzi elita pracowników naszej firmy - są to osoby o najwyższych kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Konwojenci i inkasenci wyposażeni są w broń palną, hełmy, kamizelki kuloodporne oraz niezawodne środki łączności radiowej. Załogi konwojujące utrzymują stałą łączność z najbliższymi patrolami interwencyjnymi na trasie przejazdu. Walory pieniężne i wartości materialne przewożone są w specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdach. Usługi konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku (Dz. U. Nr 129, poz. 858). Dodatkowo, aby ograniczyć ryzyko do minimum, firma ubezpieczyła swoje konwoje.